Från differentiering till motståndskraft – Human Resources

I en tid då energisektorn är i omställning vill Galp ligga i framkant och lovar att fortsätta investera i innovation för att attrahera de bästa talangerna.

Liksom hela energisektorn går Galp igenom en övergångsprocess, utlöst av omdefinieringen av hur planetens energiresurser hanteras.

Exklusivt för Human Resources Portugal talade Margarida Neuparth, PO Employer Branding, DEI & People Comms, och Mafalda Vasquez, chef för Attract, Select, Onboard & Diversity and Belonging på Galp, om de viktigaste vaden för Employer Branding. För energiföretaget beror framgången för denna omvandling på förmågan att attrahera och samordna de bästa talangerna och färdigheterna som finns tillgängliga.

För fem år sedan ledde förväntan på denna förändring till att företaget skapade en position dedikerad till Employer Branding, initialt förankrad i varumärkes- och kommunikationsteamet. För närvarande bor rollen i Galps People & Spaces-team. År 2022 insåg företaget att för att attrahera den talang det behövde, måste det bli alltmer erkänt som en bra arbetsplats. Och detta skulle bara vara möjligt med ett värdeerbjudande för medarbetarna, som har byggts med en djupare strategisk känsla och med konkreta åtgärder per pelare.

När det gäller skälen till denna investering insåg företaget att omvandlingsprocessen skapade ett behov av att skaffa nya färdigheter, å andra sidan gjorde det också utmaningen i förslaget mer intressant för yngre generationer. Faktum är att för dem som vill bidra till en bättre och mer hållbar värld finns det få platser där de har möjlighet att göra en så positiv skillnad. “Galp är en av de största iberiska producenterna av solenergi och driver det största laddningsnätverket för elektriska mobiliteter i landet.” Dessutom har organisationen också banbrytande projekt över hela Europa inom området grönt väte och avancerade biobränslen.

DEI strategi och kultur
Galps strategi är fokuserad på bevispunkterna för Employee Value Proposition (EVP)-pelare, såväl som på produkterna som gör löften verkliga under medarbetarnas resor. Dessutom är Galp engagerade i att attrahera unga människor med potential, att förbli i linje med pakten om fler och bättre jobb för unga och bygga en kultur av DEI (Mångfald, Jämlikhet och Inkludering).

I förhållande till vikten av Galps Employer Branding-strategi på verksamheten, “omvandling innebär att gå in i nya aktiviteter för vilka det är viktigt att ha nya färdigheter, nya talanger och nya sätt att tänka”. Mer än trygghet och en attraktiv lön, “företag måste bidra till skapandet av en mer hållbar Planet och ett rättvisare samhälle”.

Men några nya funktioner förväntas också, inklusive: «attraktiv ekonomisk kompensation; perspektiv på personlig och professionell utveckling; möjligheten att skapa en positiv inverkan på världen och samhället; och en stor variation av möjliga verksamhetsområden inom Galp».

Fortfarande gällande företagets strategi finns det några praktiska exempel, som till exempel sommarpraktikkampanjen. 2023 arrangerade energibolaget en integrerad ungdomsdag, med syfte att ge unga fler möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och vara rustade för framtiden. På så sätt omformulerade Galp den institutionella webbplatsen, tog fram en färdplan för evenemang och skapade två program: Summer Internships (Summer Break Galp) och Operations Galp (Trainee Program för Galp-butiker). Utöver dessa program har företaget även sitt flaggskeppspraktikprogram för unga talanger, Generation Galp.

Enligt uppgifter som företaget avslöjat är cirka 15 % av de anställda under 30 år och företaget arbetar för att öka denna andel till 24 % till 2026. På bara ett år skedde en procentuell ökning med cirka 2 %. Data som får företaget att tro att «praktikanter är framtiden och investeringar i framtida generationer är avgörande för framgång».

Fortfarande i attraktionsfasen valde energibolaget djärvare kampanjer. På Summer Break Galp använde till exempel artificiell intelligens för att bygga de pjäser som iscensatte kampanjen. En åtgärd som sparade tid och pengar i utvecklingen av grafisk konst för interna och externa digitala kanaler. Resultatet blev en framgång, med Galp som rekryterade 17 sommarpraktikanter för de olika företagen mellan juli och augusti.

Förutom unga talanger fanns det även arbete internt, där Galp erbjöd biljetter till 300 anställda som en form av erkännande och lärande. Samtidigt utarbetade man också en intern färdplan för firande för att anställda i allt högre grad ska få uppleva Galps kultur – baserat på mottot: “#onegalp”. Vidare implementerades en ny onboarding-modell helt fokuserad på att ge goda minnen från den första dagen på företaget.

Särskiljande varumärke
“Resiliens, upprepning och konsekvens”: dessa är nyckelfaktorerna för en framgångsrik Employer Branding-strategi. Enligt företaget är “alla förändringsprocesser utmanande och kräver “brytande stenar” (resiliens)”. På så sätt är det bara de mest motståndskraftiga som ”har chansen att överleva i den här typen av miljö, eftersom förändring inte alltid accepteras av alla”.

Lika viktigt för alla som vill bli framgångsrika är upprepning. För Galp, om ett företag vill att den allmänna uppfattningen ska ändras, bör «meddelanden upprepas flera gånger», förbli, när det är möjligt, i människors liv. Slutligen, när det väl finns ett syfte, blir “konsekvens i budskapen och i den resa du vill ta inifrån och ut nyckeln”.

När det gäller de särskiljande aspekterna vill Galp bidra på ett relevant, synligt sätt och med stor påverkan i byggandet av en mer hållbar värld. I detta sammanhang avser bolaget att fortsätta investera i energikällor med mindre förorenande utsläpp. Vidare vill man också “använda den största andelen förnybar energi som ingår i energiproduktionsportföljen”, utan att försumma innovativa projekt, vare sig det gäller nya energiprodukter eller nya former av energihushållning. “Det är en ny värld som föds och där vi vill inta en plats lika eller mer relevant som den som hedrar hela vår historia”, avslutar företaget.

Mafalda Vasquez
Chef för Attract, Select, Onboard & Diversity and Belonging, Galp

Margarida Neuparth
PO Employer Branding, DEI & People Comms, Galp

Den här

artikeln är en del av den speciella “Employer Branding Best Practices” publicerad i januariupplagan (nr 157) av Human Resources, inom ramen för Employer Branding Conference 2024, främjat av Talent Portugal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *