Nutrition som “osynligt arbete” inom idrotten | Åsikt

Jag kunde inte starta den här artikeln utan att deklarera en intressekonflikt: hela mitt yrkesliv kretsar kring kost i idrottssammanhang och fysisk träning, oavsett om det är en idrottsklubbskontext eller idrottare som kommer till mig för konsultation. Som sådan skulle det inte vara trevligt om jag drog slutsatsen att näring har liten (eller kanske ingen) inverkan på en idrottares prestation. Men jag kan vara säker nu: om så vore fallet, skulle jag redan ha tappat all den fascination och charm jag har för området där jag har turen att arbeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *