Risken för utrotning av migrerande djur ökar globalt | Biologisk mångfald

Bevarandestatusen för migrerande arter försämras. Detta är den mest allmänna slutsatsen i den första globala rapporten om denna grupp av arter som korsar regioner, ibland kontinenter, som utsätts för olika mänskliga aktiviteter, lider av överexploatering och förlust och fragmentering av livsmiljöer, och som är beroende av bevarandeåtgärder. samordnade ansträngningar från olika länder för att upprätthålla sin livscykel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *